Ce mediem?

Daca legea nu prevede altfel, partile, persoane fizice sau persoane juridice, pot recurge la mediere in mod voluntar, inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, convenind sa solutioneze pe aceasta cale orice conflicte in materie civila, comerciala, de familie, in materie penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege. (art. 2, alin. 1 din Legea nr. 192/2006 ).

Practic, poate face obiectul medierii o mare diversitate de conflicte din toate domeniile vietii sociale.

Astfel, în cadrul Biroului de Mediator veti putea beneficia de servicii de mediere în urmatoarele domenii, fara a se limita la acestea.

Dreptul civil: partaj, succesiuni, raspundere civila delictuala, contracte civile (ex.: vânzare-cumparare, închiriere, comodat, intretinere s.a.), etc;

Dreptul familiei: neîntelegerile dintre soti privind continuarea casatoriei, pastrarea numelui dupa casatorie, partaj, exercitiul drepturilor parintesti, stabilirea domiciliului copiilor, contributia parintilor la întretinerea copiilor,etc.;

Dreptul muncii: conflictele de munca privesc in general aspecte legate de continuarea/incetarea/derularea unui contract individual de munca. O alta categorie de conflicte priveste contractele colective de munca. A treia categorie priveste conflictele de la locul de munca care apar intre colegi sau departamente.

Dreptul comercial: orice conflicte ivite între partenerii de afaceri;

Dreptul proprietatii intelectuale: drepturi de autor, dreptul de proprietate industriala, neîntelegeri, litigii privind cesiunea sau licenta privitoare la brevetul de inventie, la marca, litigii privind desene si modele industriale, know-how etc.;

Domeniul bancar: contracte de credit, executare silita, etc..

Protectia consumatorului: litigiile dintre consumatori ( persoane fizice / personae juridice) si operatorii economici;

Dreptul penal: înainte sau dupa declansarea procesului penal, doar în cazul infractiunilor anume prevazute de lege, infractiuni pentru care retragerea plângerii prealabile sau împacarea partilor înlatura raspunderea penala ( lovirea sau alte violente art. 180; vatamarea corporala art. 181; vatamarea corporala din culpa art. 181 alin. (1) si (3); violarea de domiciliu art. 192 alin (1); violarea secretului corespondentei art. 195; divulgarea secretului profesional art. 196; violul art. 197 alin. (1); furtul pedepsit la plângerea prealabila art. 210; abuzul de încredere art. 213; gestiunea frauduloasa art. 214; distrugerea art. 217 alin. (1); abandonul de familie art. 305; nerespectarea masurilor privind încredintarea minorilor art. 307; tulburarea folosintei locuintei art. 320, precum si alte infractiuni prevazute in legi speciale ). Pentru celelalte infractiuni se poate media latura civila (daune materiale / morale).

Se poate recurge la mediere în orice alt domeniu ce poate avea ca obiect drepturi de care partile pot dispune.